You are here:

5339010005 นายปริวัฒน์ สว่างศรี

รหัสนักศึกษา :
5339010005
ชื่อ - นามสกุล :
นายปริวัฒน์ สว่างศรี
เกิด วันที่
10 เดือน กรกฎาคม ปี 2534
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 5 ตำบล ย่านยาว อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี ไปรษณีย 72130
E-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ :
080-6522669
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา :
โรงเรียนวัดวังหิน
มัธยมต้น :
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ปวช. :
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี