You are here:

5339010009 นางสาวชลธิชา ฮวบเอม

รหัสนักศึกษา :
5339010009
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชลธิชา ฮวบเอม
เกิด วันที่
25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2535
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 221/2 หมู่ 5 ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72000
E-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ :
-
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา :
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลย์
มัธยมต้น :
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ปวช. :
โรงเรียนสหวิทย์บุริหารธุรกิจ