You are here:

5339010015 นายกาญบดินทร์ โพธิ์ธัญญา

รหัสนักศึกษา :
5339010015
ชื่อ - นามสกุล :
นายกาญบดินทร์ โพธิ์ธัญญา
เกิด วันที่
14 เดือน พฤษภาคม ปี 2532
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบล หนองสะเดา อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72130
E-mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ :
084-1646415
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา :
-
มัธยมต้น :
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
มัธยมปลาย :
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม