You are here:

ใครใช้ Adobe Reader ให้อัพเดทเป็นเวอร์ชัน 9.3.3 เพื่อป้องกันไวรัสที่แฝงมากับไฟล์ PDF

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ผมได้เตือนให้ระวังการโจมตีจากไวรัสที่แฝงมากับไฟล์ PDF ซึ่งล่าสุด Adobe ได้ออก Adobe Reader 9.3.3 และ Acrobat 9.3.3 เพื่อแก้ปัญหาช่องโหว่ความปลอดภัยดังกล่าวแล้วโปรแกรมที่ได้รับผลกระทบ
     สำหรับโปรแกรมที่ได้รับ ผลกระทบจากช่องโหว่ความปลอดภัยที่พบในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
        • โปรแกรม Adobe Reader 9.3.2 และเก่ากว่า เวอร์ชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, MAC และ UNIX
        • โปรแกรม Acrobat 9.3.2 และเก่ากว่า เวอร์ชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC
        • โปรแกรม Adobe Reader 8.2.2 และเก่ากว่า เวอร์ชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC

        โดยทั้ง 3 โปรแกรม มีช่องโหว่ปัญหาความปลอดภัยถึง 17 ช่องโหว่ ด้วยกัน รวมถึง ช่องโหว่หมายเลข CVE-2010-1297 ซึ่งแฮ็คเกอร์ (Hacker) สามารถใช้ทำการโจมตีให้โปรแกรมเกิดการแครช (Crash) โดยการฝังโค้ด อันตรายไว้ในไฟล์ PDF หากการโจมตีสำเร็จแฮ็คเกอร์ก็จะเข้าควบคุมระบบได้ ทั้งนี้ในปัจจุบัน เริ่มมีรายงานการโจมตีของแฮ็คเกอร์แล้ว

        ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยท่านใดที่กำลังใช้โปรแกรม Adobe Reader 8.x หรือเก่ากว่า Adobe Reader 9.x หรือเก่ากว่า รวมถึงโปรแกรม Acrobat 9.x และเก่ากว่าให้อัพเดทเป็นเวอร์ชัน 9.3.3 ในทันทีที่ทำได้

วิธีการอัพเดท 
        สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม Adobe Reader 9.x และเก่ากว่า หรือ Adobe Reader 8.2.2 และเก่ากว่า หรือ Acrobat 9.x และเก่ากว่า แก้ไขได้โดยการอัพเดทเป็นเวอร์ชัน 9.3.3 สำหรับอัพเดททำได้ง่ายๆ เปิดโปรแกรม Adobe Reader หรือ Acrobat จากนั้น คลิกที่เมนู Help แล้วคลิก Check for updates.. อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถออกอินเทอร์เน็ต ได้เท่านั้น

ในกรณีที่ไม่สะดวกในการอัพเดทจากอินเทอร์เน็ต สามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทมาทำการติดตั้งด้วยตนเองจากเว็บไซต์ดังต่อไป นี้

ดาวน์โหลดอัพเดท Adobe Reader 9.3.3 เวอร์ชันสำหรับ Windows
        • สามารถดาวน์โหลดอัพเดท Adobe Reader 9.3.3 เวอร์ชันสำหรับ Windows ได้จากเว็บไซต์

ดาวน์โหลด Adobe Reader 9.3.3 update (ขนาดไฟล์โดยประมาณ 7.67MB)

        • สำหรับการติดตั้ง Adobe Reader ใหม่นั้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ดาวน์โหลด Adobe Reader 9.3 for Windows (ขนาดไฟล์โดยประมาณ 46.11MB)

ดาวน์โหลดเดท Acrobat Standard 9.3.3 และ Pro 9.3.3 เวอร์ชันสำหรับ Windows
        • สามารถดาวน์โหลด Acrobat Standard 9.3.3 หรือ Professional 9.3.3 เวอร์ชันสำหรับ Windows ได้จากเว็บไซต์
ดาวน์โหลด Acrobat 9.3.3 Professional and Standard

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าโปรแกรม Adobe Reader ที่ใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชันใด สามารถตรวจสอบได้โดยคลิกเมนู Help แล้วคลิก About Adobe Reader [9.3.3]